Påmelding til Eat Move Sleep Cup Frogner 2020

Du er logget på som {{loggedInAs}}
Din informasjon har blitt hentet!
Det virker som du har brukt Cup Manager før.
Hvis du ønsker det, kan vi hente inn informasjon automatisk
Du har brukt CupManager før
logg inn å hente inn informasjon

Gjenta din e-postadresse

Du er logget på som {{loggedInAs}}
Din informasjon har blitt hentet!

Din registrering


Kontaktinformasjon


Registrer lag

Gutter 6 år (født 2014) - 3er søn G6 (f 2014) - 3er søn  

Full, meld på til venteliste Stoppet Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} plasser igjen
Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber Oppgi klubbnavn først
{{categoryInfoTexts[26274203]}}
G6 (f 2014) - 3er søn
Laget kommer til å havne på ventelisten

Gutter 7 år (født 2013) - 3er søn G7 (f 2013) - 3er søn  

Full, meld på til venteliste Stoppet Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} plasser igjen
Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber Oppgi klubbnavn først
{{categoryInfoTexts[26274205]}}
G7 (f 2013) - 3er søn
Laget kommer til å havne på ventelisten

Gutter 8 år (født 2012) - 5er lørsøn G8 (f 2012) - 5er lørsøn  

Full, meld på til venteliste Stoppet Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} plasser igjen
Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber Oppgi klubbnavn først
{{categoryInfoTexts[26274207]}}
G8 (f 2012) - 5er lørsøn
Laget kommer til å havne på ventelisten

Gutter 9 år (født 2011) - 5er lørsøn G9 (f 2018) - 5er lørsøn  

Full, meld på til venteliste Stoppet Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} plasser igjen
Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber Oppgi klubbnavn først
{{categoryInfoTexts[26274209]}}
G9 (f 2018) - 5er lørsøn
Laget kommer til å havne på ventelisten

Gutter 10 år (født 2010) - 7er lør G10 (f 2010) - 7er lør  

Full, meld på til venteliste Stoppet Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} plasser igjen
Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber Oppgi klubbnavn først
{{categoryInfoTexts[26274211]}}
G10 (f 2010) - 7er lør
Laget kommer til å havne på ventelisten

Gutter 11 år (født 2009) - 7er søn G11 (f 2009) - 7er søn  

Full, meld på til venteliste Stoppet Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} plasser igjen
Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber Oppgi klubbnavn først
{{categoryInfoTexts[26274213]}}
G11 (f 2009) - 7er søn
Laget kommer til å havne på ventelisten

Gutter 12 år (født 2008) - 9er lør G12 (f 2008) - 9er lør  

Full, meld på til venteliste Stoppet Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} plasser igjen
Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber Oppgi klubbnavn først
{{categoryInfoTexts[26274215]}}
G12 (f 2008) - 9er lør
Laget kommer til å havne på ventelisten

Jenter 6 år (født 2014) - 3er søn J6 (f 2014) - 3er søn  

Full, meld på til venteliste Stoppet Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} plasser igjen
Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber Oppgi klubbnavn først
{{categoryInfoTexts[26274217]}}
J6 (f 2014) - 3er søn
Laget kommer til å havne på ventelisten

Jenter 7 år (født 2013) - 3er søn J7 (f 2013) - 3er søn  

Full, meld på til venteliste Stoppet Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} plasser igjen
Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber Oppgi klubbnavn først
{{categoryInfoTexts[26274219]}}
J7 (f 2013) - 3er søn
Laget kommer til å havne på ventelisten

Jenter 8 år (født 2012) - 5er søn J8 (2012) - 5er søn  

Full, meld på til venteliste Stoppet Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} plasser igjen
Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber Oppgi klubbnavn først
{{categoryInfoTexts[26274221]}}
J8 (2012) - 5er søn
Laget kommer til å havne på ventelisten

Jenter 9 år (født 2011) - 5er lør J9 (f 2011) - 5er lør  

Full, meld på til venteliste Stoppet Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} plasser igjen
Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber Oppgi klubbnavn først
{{categoryInfoTexts[26274223]}}
J9 (f 2011) - 5er lør
Laget kommer til å havne på ventelisten

Jenter 10 år (født 2010) - 7er søn J10 (født 2010) - 7er søn  

Full, meld på til venteliste Stoppet Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} plasser igjen
Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber Oppgi klubbnavn først
{{categoryInfoTexts[26274225]}}
J10 (født 2010) - 7er søn
Laget kommer til å havne på ventelisten

Jenter 11 år (født 2009) - 7er lør J11 (f 2009) - 7er lør  

Full, meld på til venteliste Stoppet Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} plasser igjen
Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber Oppgi klubbnavn først
{{categoryInfoTexts[26274227]}}
J11 (f 2009) - 7er lør
Laget kommer til å havne på ventelisten

Jenter 12 år (født 2008) - 9er søn J12 (f 2008) - 9er søn  

Full, meld på til venteliste Stoppet Kun invitasjon {{ cat.registered>cat.limit ? 0 : cat.limit-cat.registered }} plasser igjen
Velg klubb Bare for mosjonslag Bare for klubber Oppgi klubbnavn først
{{categoryInfoTexts[26274229]}}
J12 (f 2008) - 9er søn
Laget kommer til å havne på ventelisten

Vilkor for lagene


Når du melder på ditt lag vennligst merk betalingen med klubbens navn, lagets navn og årsklasse.

Laget er registrert og påmeldt når deltakeravgiften er betalt.


Rabattkode

Hvis du har en rabattkode, vennligst skriv den inn for å motta rabatten

Du kan nå betale med faktura Du kan nå velge bankbetaling nedenfor

Personopplysninger


Velg betalingsmåte

Du må betale med kort
Kortbetaling er ikke nødvendig fordi du er administrator

Velg vad du vil betale nå

Betaling

Beløp for betaling nå

{{payNowCosts()}} {{currency.code}}

-{{calculateRegistrationDiscount()}} {{currency.code}}

{{payNow()}} {{currency.code}}

At betale innen {{paymentConfig.lastPaymentDateOther | date:'dd MMMM yyyy'}}

To pay at a later date

{{payLaterCosts()}} {{currency.code}}

-{{calculateOtherDiscount()}} {{currency.code}}

{{payLater()}} {{currency.code}}

Beløp for betaling nå

{{payNowCosts()}} {{currency.code}}

-{{calculateDiscount()}} {{currency.code}}

{{payNow()}} {{currency.code}}

What costs should be included in the first invoice

Betaling

Vil ble fakturert direkte

{{payNowCosts()}} {{currency.code}}

-{{calculateRegistrationDiscount()}} {{currency.code}}

{{payNow()}} {{currency.code}}

Betalingsfrist {{paymentConfig.lastPaymentDateRegistration | date:'dd MMMM yyyy'}}

Vil ble fakturert senere

{{payLaterCosts()}} {{currency.code}}

-{{calculateOtherDiscount()}} {{currency.code}}

{{payLater()}} {{currency.code}}

Fakturaen vil ble sent senest {{paymentConfig.lastPaymentDateOther | date:'dd MMMM yyyy'}}

The invoice will be sent at a later date

Vil ble fakturert direkte

{{payNowCosts()}} {{currency.code}}

-{{calculateDiscount()}} {{currency.code}}

{{payNow()}} {{currency.code}}

Betalingsfrist {{paymentConfig.lastPaymentDateRegistration | date:'dd MMMM yyyy'}}

Betaling

Må betales senest {{paymentConfig.lastPaymentDateRegistration | date:'dd MMMM yyyy'}}

Å betale så snart som mulig

{{payNowCosts()}} {{currency.code}}

-{{calculateRegistrationDiscount()}} {{currency.code}}

{{payNow()}} {{currency.code}}

Må betales senest {{paymentConfig.lastPaymentDateOther | date:'dd MMMM yyyy'}}

Needs to be payed at a later date

{{payLaterCosts()}} {{currency.code}}

-{{calculateOtherDiscount()}} {{currency.code}}

{{payLater()}} {{currency.code}}

Legg merke til at lag som melder seg på etter klassen er full, vil havne på ventelisten

Her melder du på og betaler med et hvilket som helst visa eller kredittkort, og du får tilsendt et bilag skreddersydd for klubb-refusjon. Derfor er det veldig enkelt for klubben og refundere. Bruker man eksempelvis kredittkort får man da pengene av klubben allerede før man i praksis betaler. Alternativt kan man sende påmeldingslinken til daglig leder i klubben, slik at den personen kan melde på og betale. Det er uansett veldig fort gjort.
{{senderror}}